Yeates Photos | K925 - EGFNL Lakes Ent v Stratford, July 14, 2018

DSC_0135DSC_0138DSC_0139DSC_0140DSC_0142DSC_0143DSC_0146DSC_0150DSC_0154DSC_0156DSC_0158DSC_0162DSC_0163DSC_0171DSC_0181DSC_0182DSC_0183DSC_0187DSC_0189DSC_0191